Liberalizimi i vizave për Kosovën
Deri më 15 shtator kur dhe është koha e dorëzimit të raportit të gatishmërisë tek Komisioni Evropian, kryetaret e komunave të Kosovës detyrohen të kryejnë detyrat e tyre për procesin e liberalizimit të vizave.